• Facebook
  • Twitter
  • Facebook
  • Twitter

Kan ik beter energie besparen of juist opwekken?

Dit is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Woont u in een relatief nieuwe en goed geïsoleerde woning (vanaf jaren ’90) dan is energiebesparing vooral te behalen door een reductie van uw elektriciteitsverbruik. Een greep uit de mogelijkheden: apparaten uitzetten en niet op standby, vervanging van gloeilampen door spaar- of LED lampen, vervanging van ‘oude’ huishoudelijke apparatuur zoals koelkasten, wasdrogers, wasmachines en vaatwassers. Woont u in een relatief oude woning (voor jaren ’90) dan kunnen isolerende maatregelen (HR++ beglazing, spouwmuur-, dak- en/of vloerisolatie, HR CV-ketel) u een behoorlijke besparing op uw energiekosten opleveren. Energiek Velsen biedt u de mogelijkheid om tegen een gunstig tarief te laten adviseren over de mogelijkheden voor energiebesparing. U kunt daarbij het energielabel van uw woning laten vaststellen en optioneel een maatwerkadvies voor de besparingsmogelijkheden. Meer informatie over energiebesparing vindt u op site van Milieu Centraal.

Zelf energie opwekken is natuurlijk de slagroom op de taart. Makkelijke methoden zijn zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit of een zonneboiler die zonne-energie omzet in warmte voor uw warmwaterbehoefte.

Hoe worden terugverdientijden berekend?

Hierover bestaan veel misverstanden en gelet op onze kernwaarde ‘transparantie’ willen we hier duidelijk in zijn. Veel berekeningen gaan uit van een investering en een toekomstige besparing op energiekosten door bijvoorbeeld isolatie of zelf opgewekte energie. Die toekomstige besparing is uitgesmeerd over een groot aantal jaren. Sommige maatregelen (zoals vervanging van een gloeilamp door een spaarlamp of LED lamp) verdienen zich snel terug (< 3 jaar), andere pas na langere tijd (bijvoorbeeld zonnepanelen na circa 10 jaar). Vaak wordt in de rekenmodellen uitgegaan van prijsstijgingen van gas en elektriciteit gebaseerd op de afgelopen 15 jaar. Een groot voordeel van deze manier van berekenen is dat het simpel en makkelijk te volgen is.

Houden we rekening met de tijdwaarde van geld dan ziet het plaatje er heel anders uit. 1 Euro nu is over 10 jaar niet meer 1 euro waard door zijn ‘verdiencapaciteit’: als je 1 euro (peildatum maart 2013) vastzet voor een periode van 10 jaar krijg je 4,6% rente. De euro is dan na 10 jaar tot € 1,57 aangegroeid wat een 57% ‘winst’ betekent. Omgekeerd betekent dit dat 1 euro die je over 10 jaar ontvangt nu een waarde heeft van € 0,64.

In al onze berekeningen zijn we zo transparant mogelijk. Voor een uitvoerige toelichting op de terugverdientijden van zonnepanelen zie de volgende publicatie van Natuur en Milieu.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Momenteel gaan we uit van een levensduur van 25 jaar. De meeste leveranciers geven een garantie van 10 jaar op zonnepanelen en het installatiewerk. Het rendement van zonnepanelen neemt langzaam af tijdens het gebruik (jaarlijks met circa 0,6%), na 10 jaar garanderen de leveranciers een rendement van 90% van de aanvangswaarde. De omvormer die nodig is om de gelijkstroom van de zonnepanelen om te zetten in 220 V wisselstroom dient na circa 15 jaar vervangen te worden. De kosten van een nieuwe omvormer liggen rond de 25% van de systeemkosten.

Moet ik mijn zonnepanelen onderhouden?

Nee, in principe hoeven zonnepanelen in Nederland niet onderhouden te worden. In speciale gevallen is het misschien nodig om bladeren te verwijderen, maar over het algemeen zorgt de regenval voor de schoonmaakbeurten.

Volgend jaar komen panelen met een veel hoger rendement op de markt

Het rendement van de huidige generatie zonnepanelen varieert van 15-20%, afhankelijk van de kwaliteit van de panelen. De trend van de afgelopen tijd is dat het (omzettings) rendement van de panelen stijgt en de productiekosten dalen. Of de daling in productiekosten doorzet is nog maar de vraag. Navraag bij onze leveranciers leert ons dat het (omzettingsrendement) nog wel verder zal toenemen, maar onduidelijk is met welke snelheid dit zal gebeuren. En als we de vergelijking mogen maken: je laat de iPhone 5 ook niet liggen omdat je weet dat in september de iPhone 5s uit zal komen…

Hoe werkt salderen?

Als u zelf energie opwekt met zonnepanelen, gebruikt u de energie eerst voor uw eigen huishouden. Op de momenten dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u nodig heeft, kunt u de elektriciteit teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. Uw elektriciteitsmeter geeft aan hoeveel u teruglevert. Aan het eind van het jaar wordt de door u afgenomen stroom verrekend met de stroom die u heeft teruggeleverd. Deze verrekening heet salderen. U betaalt alleen belasting en leveringskosten over het gesaldeerde verbruik. Dit is de energie die u zelf niet heeft opgewekt, maar heeft afgenomen. Rekenvoorbeeld salderen: Met uw zonnepanelen wekt u 2.000 kWh per jaar op. U verbruikt 3.500 kWh. Uw energieleverancier brengt nog 1.500 kWh bij u in rekening.

Kan ik subsidie aanvragen?

Helaas is er voor zonnepanelen in 2014 geen subsidie meer beschikbaar. Echter is er anno 2014 wel de volgende mogelijkheid die u geld oplevert:

Teruggave Btw over aanschafkosten zonnepanelen

Door een uitspraak van het Europese Hof op 20 juni 2013 bent u als opwekker van zonnestroom Btw-ondernemer geworden. Dit betekent dat wanneer u op of na 20 juni 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft, u de betaalde Btw over de aanschafkosten kunt terugkrijgen. Meer informatie is te vinden op diverse sites, waaronder Milieucentraal.

Bedrijven kunnen gebruik maken van de Energie Investerings Aftrek (EIA), die netto een besparing van ongeveer 10% op het investeringsbedrag + installatiekosten betekent. Verder kunnen bedrijven gebruik maken van de MIA/VAMIL (Milieu Investerings Aftrek/Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen), waarmee milieu investeringen versnel d kunnen worden afgeschreven.

Grootverbruikers kunnen SDE+ subsidie aanvragen, waarmee de opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd. De regeling geldt voor bedrijven met een 3*80A aansluiting en de ondergrens ligt bij een opgesteld (piek)vermogen van 15 kWp. Meer over de SDE+ regeling vindt u hier, een berekening van de bedragen kan worden gemaakt met deze spreadsheet van ECN.

Kan ik beter in PV zonnepanelen of een zonneboiler investeren?

Zonnepanelen hebben een rendement van maximaal 15-20%, wat betekent dat maximaal éénvijfde van de zonne energie wordt omgezet in elektriciteit. Zonneboilers hebben een rendement van circa 50%, alleen is warmte een laagwaardiger vorm van energie dan elektriciteit. Als we kijken naar het huidige subsidieregiem en de terugverdientijden dan verdienen PV zonnepanelen zich aanmerkelijk sneller terug dan een zonneboiler.

Kan ik elektriciteit opwekken op het dak van een ander?

Ja, dit kan. De wetgeving gaat in 2013 ook veranderen, waardoor het aantrekkelijker zal worden stroom op te wekken op het dak van een derde, bijvoorbeeld een vereniging, publiek gebouw of een bedrijfspand. ‘Zelflevering’ of ‘virtueel salderen’ zijn wel kreten die men hoort of leest over deze mogelijkheid. Hoe de regeling eruit komt te zien is nog onduidelijk, in de loop van 2013 hopen we hier mee over te kunnen berichten. Ook nu is het al mogelijk om elektriciteit op te wekken op het dak van een derde partij en de opgewekte stroom te ‘salderen’ met de energierekening van deze derde partij. Afhankelijk van de elektriciteitsprijs die de derde partij betaalt kan dit meer of minder interessant zijn vanuit financieel perspectief.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig voor de plaatsing van PV panelen of een zonneboiler?

In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig om PV-panelen of een zonneboiler te plaatsen. Wel moeten de panelen aan bepaalde montage eisen voldoen vanwege veiligheid. Mocht uw woning binnen een beschermd stadsgezicht vallen of een monumentenstatus kennen, dan is een omgevingsvergunning misschien verplicht. Zie voor meer informatie het volgende document.

Welke energiebesparende maatregelen kan ik nemen bij een renovatie?

Mocht u uw woning grondig gaan renoveren, dan loont het zeker de moeite om energiebesparende maatregelen te overwegen. U kunt bijvoorbeeld denken aan lage temperatuurverwarming via een warmte-koude installatie (WKO) die gebruik maakt van de bodemwarmte om uw woning te verwarmen (in de winter) en de koude om uw woning te koelen (in de zomer). Ook kunnen isolerende maatregelen (bijv. spouw, dak en/of vloer) worden genomen.

Zijn PV panelen wel duurzaam?

De meningen verschillen nog wel eens, maar in het algemeen kunnen we stellen dat de voor de productie van zonnecellen benodigde energie aanmerkelijk minder is dan de geproduceerde energie gedurende de tijd dat de panelen in gebruik zijn (energiebalans). Door middel van een levenscyclusanalyse (LCA) wordt dit onderzocht. Gemiddeld wordt een energiebalans bereikt tussen de 3 en 6 jaar. Er zijn inmiddels fabrikanten die voor de productie minder energie gebruiken dan de panelen in één jaar tijd produceren, zie bijvoorbeeld dit bericht.

© 2018 Coöperatieve vereniging Energiek Velsen