• Facebook
  • Twitter
  • Facebook
  • Twitter

Hoe werkt salderen?

Als u zelf energie opwekt met zonnepanelen, gebruikt u de energie eerst voor uw eigen huishouden. Op de momenten dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u nodig heeft, kunt u de elektriciteit teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. Uw elektriciteitsmeter geeft aan hoeveel u terug levert. Aan het eind van het jaar wordt de door u afgenomen stroom verrekend met de stroom die u heeft teruggeleverd. Deze verrekening heet salderen. U betaalt alleen belasting en leveringskosten over het gesaldeerde verbruik. Dit is de energie die u zelf niet heeft opgewekt, maar heeft afgenomen.

Rekenvoorbeeld salderen:

  • Met uw zonnepanelen wekt u 2.000 kWh per jaar op.
  • U verbruikt 3.500 kWh.
  • Uw energieleverancier brengt nog 1.500 kWh bij u in rekening.

Het optimale is om maximaal op te wekken wat u verbruikt. Als u daar plek voor heeft uiteraard. Stelregel is dat het handig is om 80% van uw huidige energieverbruik aan capaciteit te plaatsen. Het blijkt in de praktijk dat mensen met zonnepanelen zuiniger met energie omgaan als de panelen er liggen.

Wekt u meer op dan u verbruikt?
In geval u meer capaciteit op uw dak heeft dan u verbruikt, dan krijgt u van uw energieleverancier de ‘kale energieprijs’ terug. Dat is per leverancier anders. Een handig overzicht vindt u op energievergelijker.com. Dit overzicht wordt elke twee maanden geactualiseerd.

© 2018 Coöperatieve vereniging Energiek Velsen