• Facebook
  • Twitter
  • Facebook
  • Twitter

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie wordt opgewekt met behulp van schone, onuitputtelijke energiebronnen. Dat zijn onder meer zon, wind, water, biomassa en aardwarmte. U kunt daarbij denken aan zonnepanelen, windmolens en waterkrachtcentrales. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen die er miljoenen jaren over hebben gedaan om zich te vormen en maar één keer kunnen worden gebruikt.

Zon en wind hebben we in Velsen volop. Voldoende om verantwoord te investeren in panelen en windmolens.

De zon schijnt en de wind waait

Energie van fossiele brandstoffen, zoals olie en steenkool, worden schaarser en steeds duurder. Daarnaast is de CO2 uitstoot die deze brandstoffen veroorzaken slecht voor het milieu, de klimaatverandering bewijst dat en als we in dit tempo doorgaan met vervuilen neemt die verandering alleen maar toe. De hoogste tijd wat ons betreft nog veel meer in te zetten op hernieuwbare energie. En wij kunnen daar zelf iets in betekenen! Zon en wind zijn oneindig te benutten en worden meer en meer gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. Het is voor de natuur geen aanslag op de reserves, zoals dat wel het geval is bij fossiele brandstoffen. Kolen, gas en olie bijvoorbeeld, hebben er miljoenen jaren over gedaan te worden tot wat ze zijn. En denk ook aan bijvoorbeeld kernenergie en de problemen met het kernafval.

Duurzame oplossingen zijn daarom heel belangrijk voor onszelf en de generaties na ons. Want vandaag de dag wordt er per huishouden gemiddeld steeds meer stroom verbruikt. Denk aan computers, opladers, elektrische auto’s enzvoorts. En zoals het er nu naar uitziet, neemt het verbruik alleen maar verder toe.

Wat komt er uit uw stopcontact?

In het elektriciteitsnet wordt stroom van verschillende energiebronnen ingebracht. Dus stroom opgewekt door koolcentrales, windmolens, kerncentrales, zonneparken etc. Daarom is de stroom die uit uw stopcontact komt zogenaamde grijze stroom. Hoe meer groene opwekbronnen er komen, des te groener wordt de grijze stroom. Iedereen die zelf groene energie opwekt helpt dus mee de stroom steeds groener te maken.

Voordeel: eigen energie is goedkoper

Daarnaast is eigen opgewekte energie goedkoper. Energieprijzen zullen de komende jaren blijven stijgen en bij het zelf opwekken bent u niet meer afhankelijk van energiemaatschappijen.

© 2018 Coöperatieve vereniging Energiek Velsen